Català

GAME.CAT

Color Junction Applet

Applet de java del conegut joc Color Junction.
Has d'eliminar totes les peces del taulell, tenint en compte que només pots fer clic a les agrupacions de dos o més peces del mateix color.
Color Junction

Mastermind Applet

Applet de java del conegut joc Mastermind.
Mastermind